Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostały wywieszone w placówce 17.04.24 o godz.12.00.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do placówki, w terminie do 15.04.2024 do godz.15.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Prosimy o potwierdzanie woli uczęszczania do przedszkola w godzinach 8-15

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifowanych w postępowaiu rekrutacyjnym dostępne są w przedszkolu

docx
plik docx - 16.2 KB
Miasto Rybnik Urząd Miasta Rybnika: Wydział Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach