Tęczowa Kraina

Przedszkole nr 42

ul. Stanisława Moniuszki 3
44 - 210 Rybnik


Telefon: 32 4227056

453689517, 453689518


e-mail: p42.rybnik@gmail.com


Godziny otwarcia przedszkola:
6.00 - 17.00

Dyrektor przedszkola
mgr Katarzyna Grycman-Wieczorek

 

Inspektor ochrony danych: Aleksandra Mika

kontakt z inspektorem ochrony danych: p42.rybnik@gmail.com

 

Rachunek bankowy dla opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

PKO Bank Polski SA 28 1020 2472 0000 6102 0498 7584


Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców

Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210

 

 

 

Miasto Rybnik Urząd Miasta Rybnika: Wydział Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach