Zmiana wysokości składki na Radę Rodziców.

2022-07-04

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 22.06.2022r podjęto decyzję o zmianie skladki za wyprawkę i Radę Rodziców.

Od września 2022 roku składka na wyprawkę wynosi 60 zł na półrocze, dodatkowo rodzic dostarcza dla każdego swojego dziecka 1 ryzę papieru ksero na rok szkolny (500 kartek).

Skladka na Radę Rodziców od września wynosi 60 zł na półrocze.

Wpłat można dokonywać od 1 sierpnia na rachunek bankowy nr 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210, w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka. Dziękujemy.

Miasto Rybnik Urząd Miasta Rybnika: Wydział Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach